Kontakt

W CELU ZAREZERWOWANIA PIELGRZYMKI SKONTAKTUJ SIĘ!

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Śląskiego, nr 977 Gwarancja ubezpieczeniowa nr. M 228853 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

+48 32 720 57 98 +48 512 666 103