Kontakt

W CELU ZAREZERWOWANIA PIELGRZYMKI SKONTAKTUJ SIĘ!

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Śląskiego, nr 977 Gwarancja ubezpieczeniowa nr. M 228853 SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

0048 32 720 57 98